Idéhäfte 1 — Berättarteknik

Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättelser? I häftet beskrivs en konkret metod för hur elever kan skapa berättelser med ett naturvetenskapligt innehåll genom att skriva, dramatisera och filma. Fakta och begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett intresseväckande sammanhang.

Nedan finns pdf-filer på de olika avsnitten i idéhäftet Berättarteknik, samt kompletterande material i form av exempel och kopieringsunderlag. Sidhänvisningarna nedan anger sidor i häftet.

Berättelsen som pedagogiskt verktyg » (Bi-lagan 3-2003)

 

Hela Idéhäfte 1 — Berättarteknik (2,4 MB) »

Berätta om naturen (sid 2—3) »

Torra fakta förvandlas till spännande berättelser (sid 4—16) »

Små böcker skrivna av elever på Håksbergs skola, Ludvika kommun 2006 (sid 9) Skrivproceduren där karaktärsschema, hinderschema presenteras.

1. Resan till fisken »
Vattenskalbaggen Torkel ska ut och leta efter mat.
Författare: Ida Hammarstrand

2. Vandringen till sjön »
Skräddaren som hade bott på land över vintern börjar vandra mot sjön.
Författare: Malin Ericsson

3. Den välvda dykaren Kalle »
Dykaren Kalle skulle till sin tjej. På vägen möter han en hungrig fisk och en...
Författare: Rikard Mannerstedt

Kopieringsunderlag: Responsfrågor (sid 10) »

Exempel på responssamtal — uven 1 (sid 10)

Exempel på responssamtal — uven 2 (sid 10) »

Övning på temat Lumumma och Takete (sid 14)  Pdf »

Kopieringsunderlag: Huvudkaraktären, skurken och hjälten (sid 16) »

Kopieringsunderlag: Karaktärsschema 1 », Karaktärsschema 2 » (sid 16), Karaktärsschema 3 »

 

Om småkryp och berättande (sid 17—24) » 

Kopieringsunderlag: Hinderschema » 

Mallar: Hinderschema 1 »  och Hinderschema 2 » 
Hinderschema © Argument Förlag och Veronica Grönte 2002. Kopieringsunderlag (reviderat) till Pennvässaren

Kopieringsunderlag: Gestaltning av ögonblick (sid 20) » 

Exempel på responssamtal (sid 21) » 

Responskort 2 — inre monolog (sid 21) » 

Responskort 3 — efter planeringen i hinderschemat (sid 22) » 

Exempel på responssamtal om skräddaren Ullabritta (sid 24) » 

Exempel på responssamtal om dykaren Zoo (sid 24) » 

Responskort 4 — när berättelsen är klar (sid 24) » 

 

Vi går vidare (sid 25—26) » 

Berättelsen om Berta Broccoli (sid 25) » 
Författare: Maja Ekman

 

Film i skolan (sid 27—32) » 

Filmpedagogik.nu » 
Här finns praktiska råd kring filmskapande. Se till exempel handledningen "Att berätta med film" av Jon Rudberg. Välj Material, Handledningar, Filmhandledningar

Multimediabyrån » 
På webbsidan från Myndigheten för skolutveckling finns mycket material, se bland annat PIM och Mediekunskap. Här finns till exempel materialet "Reklamfilmens fantastiska värld" som innehåller filmkunskap i kortfilmsformat skriven av Johan Holmberg och Fredrik Holmberg.

Utbildningsradion » 
En del av utbildningsradions webbsida, UR-Rum för berättande, innehåller en mängd filmberättelser gjorda av ungdomar och vuxna.

Svenska filminstitutet » 
Här finns länkar till regionala resurscenta för film
Välj Se på film, Skolbio, Regionala resurscentra (högermarginalen).

Filmer
Filmen "Sagan om Gumman Elma" (sid 28) är gjord av barn från Mariebo förskola. Barnen på förskolan är mycket ute i skogen, en miljö som är ypperlig för att fantisera ihop berättelser. Filmen handlar om sagofigurer som barnen upptäckt i naturen.

Filmen om Gumman Elma (Kräver Windows Media Player eller Real Player)

Filmen "Lille Skutt" (sid 31) är gjord av elever på Öppna programmet (ett specialutformat program för NV/SV) på gymnasieskolan i Uddevalla.

Filmen om Lille Skutt (Kräver Windows Media Player eller Real Player)

Filmen väcker frågor som rör klimatförändringar beroende på uppvärmningen av atmosfären t.ex. Varför höjs havsytans nivå? På vilket sätt påverkar energianvändningen klimatet och vilket samband har det med industrier? Hur förändras livsvillkoren för växter, djur och människor när klimatet förändras?

Hjälp för att grovplanera en film
Den dramaturgiska kurvan » 

Exempel – Fiskgjusens liv

Bildmanus » 

 

Uppdrag dramatisering (sid 33—37) » 

Navet, Science center i Borås » 

 

Medverkande, referenser (sid 38—39) » 


 

Bioresurs - hem