Skolprojekt Linné:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Britt-Marie Lidesten, projektledare för Skolprojekt Linné
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se

 

Linnéskola2007

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Monica Svensson, samordnare för Linnéskola2007
monica.svensson@privat.utfors.se

Linnélektioner

Ett skolmaterial med inspirations-
bok och en serie idéhäften.

Beställ här

Gå med i Linnéskola 2007!
Låt Linné vara utgångspunkt för att utveckla arbetet i skolan under jubileumsåret 2007!

Läs mer här!
Anmäl intresse här!

Bioresurs - hem