Låt Carl von Linné vara utgångspunkt för att utveckla arbetet i skolan under jubileumsåret 2007!
Vilka blir morgondagens Linné och Linnéa?

Linné stod för vetenskapligt nytänkande, driftigt nyskapande, nyfikenhet, framåtanda och utvecklingsoptimism. Perspektivet dåtid, nutid och framtid ökar förståelsen för dagens viktiga frågor om natur, miljö, vetenskap och samhälle.

Linnéskola 2007 ingår i Skolprojekt Linné, den nationella satsningen på skolan som genomförs i samarbete mellan nationella Linnédelegationen, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

Linnéskola 2007 är en särskild satsning på kunskap och kreativitet i skolan med start under jubileumsåret.

Ta chansen att anmäla din skola eller arbets/ämneslag till Linnéskola 2007 och på det sättet göra en extra satsning på att utveckla undervisningen i NO/naturvetenskap med utgångspunkt i Carl von Linnés liv och verksamhet. Genom Linnéskola 2007 kommer skolan/arbetslaget att få erbjudande om:

Sök mer informationen om ovanstående punkter genom att klicka på länkarna.

Du kan redan nu göra en anmälan direkt på ett formulär genom att klicka på nedanstående länk.

I denna anmälan ska du motivera varför din skola eller arbets/ämneslag vill vara med i Linnéskola 2007, samt kort beskriva möjligheter, tankar och idéer inför arbetet med Linnéskola 2007. Berätta också något om hur arbetet med NO/Naturvetenskap är upplagt på skolan och beskriv eventuella tidigare erfarenheter av arbete med utgångspunkt i Linnés liv och verksamhet. Alla skolor och arbets/ämneslag med intresse och engagemang för att utveckla undervisningen i NO/naturvetenskap är välkomna att vara med i Linnéskola 2007. Något urval av skolor som anmäler sig kommer därför inte att göras.

Skolor som ingår i Linnéskola 2007 får all information om Skolprojekt Linné och behöver endast fylla i formuläret för Linnéskola 2007.

Information och kontakt
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik:
Monica Svensson, samordnare för Linnéskola2007 monica.svensson@privat.utfors.se

Bioresurs - hem