Inspireras av Carl von Linné

Carl von Linné fyller 300 år under 2007. Det firas med ett nationellt jubileum som uppmärksammar vetenskapligt nytänkande, kreativitet, nyfikenhet, framåtanda och utvecklingsoptimism. Jubileet kallas Linné2007 och förmedlar bilden av den unge, nyfikne Linné — den vetenskaplige och nyskapande entreprenören.

Inom ramen för Linné2007 genomförs en särskild satsning på skolan — Skolprojekt Linné. Projektet är ett samarbete mellan nationella Linnédelegationen, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

Syftet med Skolprojekt Linné är att ge inspiration och bidra med goda idéer som kan användas av lärare i hela skolan till ett tvärvetenskapligt arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang.

Låt Carl von Linné bli utgångspunkt för att utveckla arbetet med din skolas NO/naturvetenskap, med start under jubileumsåret 2007!

Skolprojekt Linné ökar intresset för NO/naturvetenskap

Skolprojekt Linné är en särskild satsning på kunskap och kreativitet som är till för lärare i hela skolan. Avsikten är att lyfta NO/naturvetenskap och dess betydelse för samhället i ett brett perspektiv. Projektet:

Linnélektioner — ett idé- och inspirationsmaterial

Materialet är till för lärare i hela skolan som arbetar med NO/naturvetenskap och vill inspirera till ett undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt. Linnélektioner består av ett inspirationshäfte och flera idéhäften som kommer att vara klara i januari 2007. Dessa häften kommer att tryckas men går också att hämta från Skolprojekt Linnés hemsida som är en del av webbsidan för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

Läs mer om materialet från Skolprojekt Linné

Kompetensutveckling

Materialet från Skolprojekt Linné presenteras och används vid inspirationsdagar, kurser och konferenser.

Det används också som kursmaterial vid studiecirklar, som erbjuds lärare och andra intresserade i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kalendarium

Bli en Linnéskola 2007!

Tänk om morgondagens Linné eller Linnea går på din skola! Anmäl din skola eller arbets/ämneslag till Linnéskola 2007. Satsningen gäller grundskolor såväl som gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

Ta chansen att öka elevernas intresse för NO/naturvetenskap! Med inspiration från Carl von Linné utvecklas undervisningen där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang tillsammans med andra ämnen.

Läs mer om satsningen och om anmälan till Linnéskola 2007.

Mer information och kontakt

Fortlöpande information om Skolprojekt Linné, om distribution och beställning av materialet och om kurser och konferenser, kommer att läggas ut på denna webbsida.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik i Uppsala ansvarar för arbetet med Skolprojekt Linné. Projektet stöds ekonomiskt av Nationella Linnédelegationen, Myndigheten för skolutveckling, Erik-Johan Ljungbergs Utbildningsfond och Wenner-Gren stiftelserna.

Se även den nationella Linnédelegationens hemsida

Kontakt: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik,
Britt-Marie Lidesten, projektledare för Skolprojekt Linné e-post: britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se

Folder om Skolprojekt Linné » (pdf-format)

 English version » (pdf-format)

 

Bioresurs - hem