Idéhäfte 2 — Uteklassrummet

 

Idéhäfte 2 — Uteklassrummet (pdf-format) »

 

Webbsidor

Hörjelgården »
1. Handledningar för arbete i närmiljön »
2. Kol och kolning »

Naturskoleföreningen »

Svenska Naturskyddsföreningen, SNF »

Världsnaturfonden, WWF »

Smådjur i Kristianstads vattenrike
Häftet är gjort av Kristianstads naturskola och kan köpas via naturskolans webbsida. Bra skrift som tar upp roliga och givande resonemang kring småkryp i vatten, de vanligaste arterna i vatten finns med.


 

Bioresurs - hem