Logga  

Hem

  

Om VuxNwebben

Vuxenundervisning

Naturvetenskapligt
arbetssätt

Formativt arbetssätt

Naturvetenskapligt språk

Ämnesresurser

VuxNwebben är avsedd för lärare i naturvetenskap och övriga intresserade inom särskild utbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Lärare

Det finns en gemensam bas även om skolformerna som vänder sig till vuxna på många sätt skiljer sig åt och det är anledningen till denna gemensamma portal. Naturvetenskap har stor betydelse för både individer och samhälle och avsikten med webbportalen är att ge inspiration till undervisning i naturvetenskap.

Läs mer om specifika frågor som rör vuxenundervisning.

Välkomna att ta del av materialet på vuxNwebben!

Ämnesresurser -
Kommunal vuxenutbildning

Ämnesresurser -
Särskild utbildning för vuxna

 


 
 
Webbsidan har utvecklats av:
   Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
   Nationellt resurscentrum för fysik
   Kemilärarnas resurscentrum
Webbproduktionen har genomförts med stöd av Skolverket.

Kontakt: info@bioresurs.uu.se