Hur många olika arter finns det egentligen på jorden?
Det är det naturligtvis ingen som vet riktigt — man upptäcker nya i stort sett varje dag. Man beräknar att det kan finnas någonstans mellan 2 och 150 miljoner!

Ungefär hur många man känner till för närvarande kan du se i tabellen nedan.
Grupperna växter och djur kan du läsa mer om om du klickar på dem.

Grupp Undergrupp Exempel Antal i världen Antal i Sverige
Arkebakterier     ? 50
Prokaryoter Prokaryoter (Bakterier) Kolibakterie 5.300 4.000
Eukaryoter Encelliga organismer Spordjur, Kiselalger 50.000 5.500
  Svampar Lavar, Matsvampar 80.000 13.000
  Växter » Alger, Mossor, Blommor 290.000 4.800*
  Djur » Maskar, Insekter, Fåglar, Däggdjur 1.250.000 35.000
TOTALT 1.675.000 62.350
* Om de införda växterna räknas också, lägg till 2200.

Tillbakapil