Fjällräv - Alopex lagopus
På sommaren har fjällrävarna en mörk päls. Några individer, de så kallade blårävarna, förblir mörka hela året.

Tillbakapil