Arter som försvunnit och flyttat in till Sverige sedan 1850.

Arter av ryggradsdjur som har tillkommit eller försvunnit från vårt land sedan 1850. Faktum är att det under det senaste seklet tillkommit fler ryggradsdjur till den svenska faunan än vad det försvunnit.
Tabellen sträcker sig från 1850 (längst ner) till 1990 (längst upp).

Nya arter i Sverige År (ca) Försvunna arter från Sverige
Flodsångare
Lundsångare
1990 Tofslärka
Svart råtta
Härfågel
Dvärgmus
Svart råtta
1985  
Sydfladdermus
Vaktel
Vildsvin
1980 Mellanspett
Klockgroda
Myskoxe
1975  
Vitkindad gås
Pungmes
1970  
Tretåig mås
Skäggmes
1965 Blåkråka
  1960 Klockgroda
Lunnefågel
Mårdhund 1955 Vit stork
Dvärgsparv
Turkduva
Bisam
Storskarv
1950 Svart råtta
Mindre flugsnappare
Gulhämpling
1945  
Rosenfink 1940  
Kärrsångare
Kanadagås
Sommargylling
1935 Svart stork
Mink
Gräshoppssångare
Skärfläcka
1930  
Svarthalsad dopping
Rördrom
Ängshök
1925  
Bäver 1920 Härfågel
Trastsångare
Forsärla
1915  
Kentsk tärna 1910 Storskarv
Fasan
Smådopping
1905  
Vildkanin
Myrspov
1900 Vaktel
Videsparv
Svart rödstjärt
1895  
  1890  
  1885 Skärfläcka
Nordsångare 1880 Vildren
Kungsfiskare
Tornuggla
1875  
  1870 Bäver
  1865  
  1860 Stortrapp
Fälthare 1855 Rördrom
Rörhöna
Tofslärka
1850  
Källa: Sveriges Nationalatlas — växter och djur

 

Tillbakapil