Fjällämmel - Lemmus lemmus
 Fjällämmel

Fjällämmel i en blå hink - Lemmus lemmus
Fjällämmel som fångats i en spann under lämmelåret 2001. Året därpå minskade antalet djur till nästan noll och man såg döda lämlar överallt i fjällen. Man säger att lämmelpopulationen kraschade. Vad som orsakar massdöden är inte helt klart. Forskare har gissat på sjukdomar, stress och svält.
Kranium av Fjällämmel - Lemmus lemmus
Del av ett kranium (skalle) av fjällämmel. Man ser överkäkens kindtandsrader. Lämlarna lever av mossor, gräs och halvgräs. Liksom andra växtätare — som hästar och kor — har lämlarna ett slags strecktecknade tänder som hjälper dem att tugga sönder växtdelarna i småbitar.
tillbakapil