Fakta: Djur och växter på fjället

Sarekfjäll
  Sareks nationalpark i Lappland.
 
Fortsättpil

 Fjällandskapet Renen  Fortsättpil

Fortsättpil

 Vilda djur Träd  och buskar  Fortsättpil

Fortsättpil

 Antal arter Övriga växter  Fortsättpil

Tillbakapil

 Vem äter vem?
 Interaktiv övning kring
 begreppet näringsväv.