Snömärkeslaven
När man vandrar i fjällbjörkskogen ser man att björkarna är vitast närmast marken och ofta blir mörkfläckiga av lavar 1 eller 1,5 meter upp på stammen. Det är snömärkeslaven som bara växer på de delar av fjällbjörkarnas stammar och grenar som är ovanför snön hela vintern. Den dör om den blir täckt av snö.
Snömärkeslav - Parmelia olivacea
Snömärkeslaven visar vinterns snödjup på en plats.

Tillbakapil