Fjällpipare

Fjällpipare - Charadrius morinellus

Fjällpipare - Charadrius morinellus
Fjällpiparen är inte alls så vanlig som ljungpiparen men finns i ungefär samma naturtyper i fjällen. Den finns bara i fjällområdet ovanför skogsgränsen. Den övre bilden visar en vuxen individ och den undre visar en ungfågel.

tillbakapil