Jaktfalk

Jaktfalk - Falco rusticolus
Jaktfalken är störst av de fem svenska falkarna. Den är mycket sällsynt och finns bara med några få par i fjällen. © Ola Jennersten

tillbakapil