Skogsgräns

Man brukar skilja mellan skogsgränsen som är den höjd över havet dit sammanhängande skog når och trädgränsen som är den höjd dit enstaka träd kan nå. Skogsgränsen bildas i Sverige av fjällbjörken. Trädgränsen kan också bildas av tall eller gran. Skogsgränsen ligger på ca 1000 m i de södra fjällen och på ca 600 m i de norra. Trädgränsen ligger ca 100 m högre.
tillbakapil