Vikare
Vikare - Phoca hispida
© Ola Jennersten

Vikaren är den minsta av våra tre sälarter. Den finns sällsynt i Bottenviken, Bottenhavet och Finska viken. Det är egentligen en arktisk art som blev instängd i Östersjön efter senaste istiden. Den finns mest i Norra Ishavet men har också efter nedisningen blivit instängd i några insjöar, t.ex. Saimen i Finland och Ladoga i Ryssland. Dessa sötvattenssälar håller nu på att bli egna arter. Vikaren föder sina kutar (ungar) ute på drivisen.

Tillbakapil