Kräldjur — ormar

Två ormar har man stor chans att se i jordbrukslandskapet: huggorm och snok. Huggormen äter främst sorkar och möss som är vanliga här.

Huggorm (Vipera berus) och åkersork (Microtus agrestis)
 En huggorm öga mot öga med en åkersork.

Snoken lever av groddjur och fisk och påträffas mest nära vatten. Till bondens hus och trädgård söker den sig framför allt för att lägga ägg. De läggs nämligen i gödselstackar, sågspånshögar och komposter. Där bildas det tillräckligt med förmultningsvärme för att "ruva" ut dem till kläckning.

Hasselsnoken är betydligt sällsyntare. I jordbrukslandskapet hittar man den i torra, soliga områden med tät markvegetation. Det kan röra sig om skogsbryn med lövträd, ljunghedar, lövängar eller andra hagmarker. Arten finns mest längs ostkusten från Skåne till Uppland, utefter västkusten i Halland, Västergötland och Bohuslän samt kring de stora mellansvenska sjöarna.

Här hittar du frågor och svar om våra svenska arter av ormar.

Fortsättningspil