Bävergnag
Björkar som fällts eller håller på att fällas av bäver. Det är de enorma framtänderna som är bäverns verktyg vid fällningen. De grova spånorna visar hur effektiva gnagartänderna är.

Bävergnagd asp
Även så tjocka träd som denna asp fälls av bävern. Ett ensamt djur behöver 4 timmar för att fälla ett träd med 25 cm diameter. Ofta arbetar den flera nätter med ett sådant träd.

Tillbakapil