Baverfördämmning
Början till en fördämning som bävrarna byggt. Den görs både av grenar och jord eller gyttja. Genom att dämma upp vatten i bäckar och åar får bävrarna en damm som blir tillräckligt djup för att inte bottenfrysa under vintern. I en sådan damm kan de lagra grenar som vintermatförråd. Från hyddans undervattensingång kan de sedan simma ut under isen för att hämta av grenarna när de behöver bark att äta.

Tillbakapil