Bläsand

Bläsand - Anas penelope
Bläsanden är en simand som mest finns i norra Sverige. Den lever huvudsakligen av gröna växtdelar från vattenytan eller från land nära vattnet. © Lars-Olov Karlsson

Tillbakapil