Drillsnäppa

Drillsnäppa - Actitis hypoleucos
Den vanligaste vadaren vid insjöar är drillsnäppan. Den trivs bäst vid steniga stränder.

Fortsättpil