Fiskgjuse

Fiskgjuse - Pandion haliaetus

Fiskgjusen är en stor rovfågel som lever av fisk som den störtdyker efter i sjöar och havsvikar. Ofta ser man den sitta och vila i toppen av ett träd. Den finns över en stor del av världen men har ofta jagats och därför blivit sällsynt i många länder. Många av rovfåglarna har samma problem. I Europa är det Sverige som har de flesta häckande fiskgjusarna, omkring 4000 par. Under vintern flyttar denna fågel ner till ekvatorsområdet i Afrika. Den kan ju inte fånga någon fisk här när det är is på sjöarna.

Fortsättpil