Kärrspindel

Kärrspindel - Dolomedes fimbriatus
Kärrspindelns ansikte med de åtta ögonen i närbild.

Tillbakapil