Näckmossa

Näckmossa - Fontinalis antipyretica
I bäckar, åar och älvar växer näckmossan. Den hör till våra största mossor. Vid lågvatten kan den ibland vara ovanför vattenytan (bilden ovan) men dör om den torkar ut under längre tid. Bäst trivs den om den hela tiden är under vattnet (bilden nedan). Denna mossa användes förr till att täta kring husens skorstenar för att den ansågs brinna dåligt. Det andra ordet i det vetenskapliga namnet, antipyretica, betyder "mot eld".

Näckmossa - Fontinalis antipyretica

Tillbakapil