Fåglar

De typer av fåglar som lever vid sjöar är nästan samma som de som påträffas vid havet. Det är änder, gäss och svanar samt vadare, måsar och tärnor men ofta är det andra arter som dominerar än vid havet. En vanlig fågel där det finns vass är är sothönan. Den är svartgrå med kritvit näbb och pannplåt. Utefter sjöstränderna ser man ofta hägern stå och lurpassa på småfisk och grodor. Det är en stor grå fågel med lång vass gul näbb. Den stora tranan kan man under sommaren hitta på sjöstränder och mossar. Vid våra största insjöar hittar man numera även mellanskarven som tidigare var ganska sällsynt.

Skrattmås - Larus ridibundus
 Skrattmås

Fortsättpil