I sjöarna finns också lommar och doppingar. Lommarna lever av fisk och bidrar med sina rop till många sjöars sommarstämning av vildmark och frid. Skäggdoppingen lever också av fisk medan de mindre doppingarterna också äter andra små vattendjur.

Rosenfink - Carpodacus erythrinus
 Rosenfinken är liten fågel som gärna håller till längs vattendrag. Högtalare - klicka och lyssna!
 © Lars-Olov Karlsson

Vid älvar, åar och andra rinnande vattendrag hittar vi också de vackra och intressanta fåglarna strömstare och kungsfiskare. Strömstaren ser ut som en stare med vitt bröst och är ensam om att dyka efter föda utan att ha simhud eller simflikar på fötterna. Den lever av bottenlevande vattendjur, mest nattsländelarver (s.k. husmaskar). Kungsfiskaren tar småfisk genom att störtdyka från en gren. Exempel på andra småfåglar som man hittar nära vattnet är rosenfink, näktergal, stjärtmes, sävsångare, rörsångare, skäggmes och gulärla.

Fiskgjuse och havsörn är rovfåglar som lever vid sjöar. Den förra lever av fisk medan den senare också tar måsar och änder. Båda bygger jättestora bon i höga gamla tallar.

Tillbakapil