strömstareholk
Strömstareholkens ingång bör placeras vinkelrätt mot vattnets strömriktning.

strömstareholk
Här har ladusvalor börjat bygga sitt lerbo ovanpå strömstareholken, men strömstararna har ännu inte upptäckt holken.

Tillbakapil