Trana

Trana - Grus grus
Tranan är en stor fågel med lång hals och långa ben — upp till 130 cm hög och med en vingbredd på 230 cm. Den håller både benen och halsen utsträckta när den flyger. Tranan lägger ofta sitt bo på sjöstränder. Under häckningen är den skygg men under vår- och höstflyttningen kan man se stora flockar ute på fälten.
© Lars-Olov Karlsson

Tranor - Grus grus
De största flockarna med flera tusen tranor ser man på våren vid Hornborgasjön i Västergötland. I mitten av bilden syns också några sångsvanar.

Tillbakapil