Björk

Vårtbjörk - Betula pendula
Björken är vårt vanligaste lövträd. Det vi kallar för vanlig björk är egentligen två arter, vårtbjörk och glasbjörk, men de är så lika att vi oftast inte skiljer på dem. På våren kan man tappa björksaven och dricka som en läskande dryck.

Tillbakspil