Hanhänge av björk - Betula pendula
Hanhängen av vårtbjörk. Björkarna är som de flesta av våra skogsträd vindpollinerade och har små blommor samlade i hängen. Han- och honhängen finns på samma träd.

Honhänge av björk - Betula pendula
Honhänge av vårtbjörk. Här bildas efter befruktningen de små björkfröna som när de mognat sprids med vinden med hjälp av två små vingar. Namnet har vårtbjörken fått av de små hartsvårtor som finns på bladen och de tunna grenarna.

Tillbakspil