Dalripa                  Högtalare - klicka och lyssna!

Dalripor - Lagopus lagopus
Dalripan ser man lättast i fjällbjörkskogen men den häckar faktiskt i större delen av det norrländska barrskogsområdet. © Ola Jennersten

Tillbakspil