Hökar

Duvhökshona - Accipiter gentilis
Duvhökshonan spanar efter byte från en frostig tall. Kanske kan hon överrumpla en passerande nötskrika. © Lars-Göran Abrahamsson

Det finns två arter äkta hökar i Sveriges skogar: duvhök (ovan) och sparvhök. Eftersom honorna är betydligt större än hanarna inom varje art så kan man säga att det egentligen finns fyra hökar som väljer byten av olika storlek som passar dem. Duvhökshonan är störst och kan ta ganska stora byten som kråka, ringduva, morkulla, gräsand och orre. Sparvhökshanen är Sveriges minsta rovfågel och tar småfåglar som mesar och sparvar. Sparvhökshonan och duvhökshanen tar byten däremellan som trastar, hackspettar, kaja etc.

Tillbakspil