Ringduva                  Högtalare - klicka och lyssna!

Ringduvan är vår vanligaste duva. Den är från början en skogsfågel men har på senare år börjat häcka också inne i städerna. Duvor brukar ju ofta få symbolisera kärleken och ringduvepar ses ofta som här söka föda tillsammans. De börjar häcka tidigt och redan i april kan man se dem para sig. I skogen lever också en annan duva, skogsduvan, men den är ganska sällsynt. Den kan man känna igen på att den inte har någon vit fläck på halsen som ringduvan har.
Ringduvor - Columba palumbus
 Ringduvor

Tillbakspil