Fästing - Ixodes ricinus
Både larver och äldre stadier av fästingar kryper efter hudömsning upp i låga växter där de sitter och väntar på att ett djur eller en människa ska passera. Om de märker att någon närmar sig sträcker de ut de främsta benparen och hakar fast med klorna.

Tillbakspil