Fladdermusholkar

fladdermusholk
Chansen att få fladdermusholkar bebodda ökar om man sätter upp flera i närheten av varandra.

Dvärgfladdermus - Pipistrellus pygmaeus
Om man lyser med en ficklampa upp i den smala ingången på holken kan man se om det sitter några fladdermöss i den. Här syns två dvärgfladdermöss.

Tillbakspil