Järpe

Järphöna - Bonasa bonasia
Järpen är ett omtyckt jaktbyte för många jägare. Varje år skjuts 10.000 — 15.000 stycken, de flesta i Norrland. Bilden visar en höna. Tuppen har en svart haklapp. Detta är skogens minsta hönsfågel. Den lever på sommaren av olika örter och bär. På vintern äter den hängen och knoppar av lövträd, särskilt al.

Tillbakspil