Korsnäbbar

Större (Loxia pytyopsittacus) och mindre korsnäbb (Loxia curvirostra)
Några korsnäbbar har kommit till en vattensamling för att dricka. Till vänster syns en ungfågel av mindre korsnäbb, i mitten en hane av större korsnäbb och till höger en hane av mindre korsnäbb. Näbben med korslagda spetsar används för att komma åt frön i tall- och grankottar. Den större korsnäbben som har grövre näbb öppnar tallkottar som har tjockare kottefjäll och den mindre korsnäbben är specialiserad på grankottar som inte kräver så kraftig näbb.

Tillbakspil