Kråka
Kråka - Corvus corone
Kråkan är en allätare som klarat sig bra trots att den vissa tider utsatts för hård jakt. Den har ansetts som skadedjur och det betalades länge ut skottpengar om man lämnade in fötterna till landsfiskalen (d.v.s. polisen).

Tillbakspil