Kungsfågel
Kungsfågel - Regulus regulus
Kungsfågeln finns i barr- och blandskog med gran över större delen av landet. Eftersom den är så liten och lätt och har en mycket tunn, spetsig näbb kan den söka efter smådjur (insekter och spindlar) och deras ägg längst ut på de finaste grenarna.

Kungsfågel - Regulus regulus

Tillbakspil