Lavskrika
Lavskrika - Perisoreus infaustus
Lavskrikan är mindre än sin släkting nötskrikan. Den är känd för att vara mycket orädd och tar ofta mat direkt ur handen. Du hittar den i Norrlands barrskogar där dess största fiende är nötskrikan som tar dess ägg och ungar om den kan. © Ola Jennersten

Tillbakspil