Lingon

Lingon - Vaccinium vitis-idaea
Lingonet är det ekonomiskt viktigaste bäret i Sverige. Många människor på landsbygden tjänar pengar genom att plocka och sälja till uppköpare. Enligt den s.k. allemansrätten får alla plocka bär var som helst i skogen. Lingonblommorna är mycket vackra och liknar blommorna av liljekonvalj (se nedan).

Lingonblommor- Vaccinium vitis-idaea

Tillbakspil