Lodjur

Lodjur - Lynx lynx
Lodjuret är vårt lands enda vilda kattdjur. Den var förr mycket ovanlig p.g.a. jakt men har ökat på senare tid och finns nu i en stor del av landet. Den är en art som är helt knuten till skogen även om den i fjälltrakterna kan dra sig upp på fjället i sin jakt efter ripor eller renar. I övriga landet lever den mest av skogsfågel, hare och rådjur, men tar också mindre byten som sorkar och möss. Även rävar riskerar att dödas av lodjuret.

Lodjur - Lynx lynx

Tillbakspil