Mesar
Här ser ni sex av Sveriges åtta arter mesar. Alla dessa kan man hitta i skogen.
De tre mesarna till vänster tillhör lövskogsmesarna. De tre till höger lever mest i barrskog. Tryck på bilden får du höra hur mesen låter.
Blåmes
Blåmes
Tofsmes
Tofsmes
Talgoxe
Talgoxe
Svartmes
Svartmes
Entita
Entita
Talltita
Talltita

Tillbakspil