MorkullaHögtalare - klicka och lyssna!

Morkulla - Scolopax rusticola
Morkullhannen flyger på våren och försommaren en speciell spelflykt över skogen. Den sker i skymningen och gryningen och man ser vanligen bara fågelns silhuett. Förr jagade man morkullorna vid dessa tillfällen men det är inte tillåtet längre. Klicka på högtalaren för att höra spelflyktslätet: orrrt....orrrt...orrrt..orrrt..pisst.

Annons
Annons för jaktammunition från Aftonbladets
bilaga Lantmannabladet 1935.

Tillbakspil