Näbbmus

Vanlig näbbmus - Sorex araneus
Näbbmössen är inte närmare släkt med mössen utan mer med mullvad och igelkott. Dessa små insektsätare påminner i utseendet lite om mössen men har en långt utdragen och spetsig nos. De lever helt av smådjur som maskar, insekter etc. Det finns sex arter i Sverige. Bilden visar vanlig näbbmus. © Ola Jennersten

Dvärgnäbbmus - Sorex minutus
Ofta hittar man döda näbbmöss som fångats av räv, vessla eller katt och sedan lämnats. Troligen har rovdjuren trott att det varit sorkar eller riktiga möss och därför tagit dem. Näbbmössen har stinkkörtlar på sidorna som gör dem oaptitliga för de flesta djur. Ugglorna tycks dock inte bry sig om detta utan äter dem gärna. Bilden visar en dvärgnäbbmus.

Tillbakspil