Vråkar

Det finns två arter äkta vråkar i Sveriges skogar: ormvråk och fjällvråk. Fjällvråken häckar mest i fjällen men bor vissa år också i Norrlands skogar. Ormvråken finns i skogar i större delen av landet och är vår vanligaste rovfågel. Bivråken, som har ungefär samma utbredning som ormvråken och liknar den i utseende, är inte nära släkt med de andra vråkarna och lever mest av getinglarver.

Ormvråk - Buteo buteo
Det är tidigt på våren och ormvråken har nyss fångat en groda och ätit upp den. Nu sitter den i en skogskant och spanar efter fler byten som grodor, sorkar, möss, ödlor och ormar. Den är ganska väl kamouflerad där den sitter mellan två kraftledningsstolpar med en tall som bakgrund. Ormvråken varierar ganska mycket i utseende men de flesta har ett mörkbrunt band över bröstet som den på bilden. Det som gör att näbben ser ljus ut är den skarpt gula vaxhuden vid näbbens bas.

Ormvråk - Buteo buteo
Ofta ser man ormvråken kretsa i luften över skogen där den bor.
© James Lindsey

Ormvråk - Buteo buteo
Ormvråken häckar i skogen men söker sin föda i öppna marker med åkrar och ängsmark. Ofta ser man den sitta och spana efter sorkar på en stängselstolpe i en åkerkant eller utefter en landsväg. © Lars-Olov Karlsson

Tillbakspil