Orre

Orre - Tetrao tetrix
Orrtuppar som spelar på en mosse på våren. Både tjäder- och orrtuppar har ett slags uppvisningsspel i soluppgången. Där kan hönorna välja ut en lämplig fader till sina kycklingar. Parningen sker oftast i närheten av spelplatsen. © Ola Jennersten

Tillbakspil