Rödhake

Rödhake - Erithacus rubecula
Boet bygger rödhaken i en liten hålighet i en slänt eller i en murken stubbe så att det är skyddat uppifrån och från tre sidor. Det görs av mossa, gräs och annat värmeisolerande växtmaterial. © Lars-Olov Karlsson

Rödhake - Erithacus rubecula
Rödhakebo med små ungar. © Lars-Olov Karlsson

Tillbakspil