Fakta: Djur och växter i skogen

svampar

Fortsättpil

 Fåglar Växter  Fortsättpil

Fortsättpil

 Däggdjur Ryggradslösa 
djur 

Fortsättpil

Fortsättpil

 Läs om, se
 och lyssna
 på djuren i
 skogen!

Lär känna 
taltrasten 
och dess 
grannar. 

Fortsättpil

Fortsättpil

 Vem äter
 vem?
Antal arter  Fortsättpil