Under träden finns buskarna som tillhör arter som aldrig blir riktiga träd utan grenar sig vid marken och förblir små. Dit hör hasseln, enen och tibasten liksom de många videarterna. I buskskiktet finns också de unga träd som ännu inte nått upp i trädskiktet.
Blåbär - Vaccinium myrtillus
Blåbär © Tero Niemi
Längst ner växer risen som bara blir ett par decimeter höga. De mest välkända är blåbär, lingon, kråkbär och ljung.
Fortsättpil